Dreptul de retragere

PROGRAMUL „PROFESOR ÎN ONLINE EXPRES”
 INFORMAȚII PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE –


  • DREPTUL DE RETRAGERE 

Ca regulă generală, legea prevede o perioadă de retragere de 14 zile de la data încheierii contractului (data confirmării comenzii plasate de dvs.). 

Cu toate acestea, dreptul de retragere nu este aplicabil în oricare dintre următoarele situații:

  1. După prestarea integrală a Serviciilor;
  2. Pentru furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material. 

Prin urmare, te poți retrage din contract numai dacă furnizarea serviciilor și produselor digitale „Profesor în online Expres” nu a început. 

În cazul Programului „Profesor în online Expres”, de la data încheierii contractului (data la care a fost transmis e-mailul de confirmare a comenzii) și până la data anunțată pentru începerea Programului (data aferentă seriei selectate) exclusiv, te poți retrage din contract în orice moment, din orice motiv

Spre exemplu, dacă ai încheiat contractul cu noi la data de 20 noiembrie, iar data anunțată pentru începerea Programului este 25 noiembrie, în intervalul 20 – 24 noiembrie ne poți comunica intenția de retragere din contract. 

Retragerea din contract nu se poate realiza după activarea contului de cursant și accesarea  platformei aferentă Programului (îmbarcarea pe platforma Google Classroom), conform Termenilor și condițiilor. 

Activarea contului de cursant și accesarea platformei Programului (prin intermediul căreia îți sunt puse la dispoziție produsele/materialele digitale) reprezintă prestare completă a serviciilor și furnizare de conținut digital și atrage pierderea dreptului de retragere, respectiv a dreptului de a obține restituirea sumelor achitate conform prezentului contract. Nu beneficiezi de dreptul de retragere prevăzut de OUG nr. 34/2014 cu privire la Produsele și Serviciile digitale furnizate în cadrul Programului „Profesor în online Expres” întrucât, potrivit art. 16 lit. a) și m) din OUG nr. 34/2014, produsele și serviciile digitale (generarea și livrarea de coduri și conturi de acces, accesare platforme, livrare conținut digital – cursuri online, ebook-uri, webinarii, suport de curs/materiale de învățare digitale ș.a.m.d.) sunt exceptate de la dreptul de retragere și nu pot fi returnate după furnizarea acestora.

  • EXCEPȚIE INSTITUITĂ DE FURNIZOR ÎN BENEFICIUL CURSANȚILOR

Deși legea prevede că dreptul de retragere este pierdut după executarea contractului, îți oferim posibilitatea de a te retrage din contract, din orice motiv, în maximum 3 (trei) zile calendaristice de la data începerii Programului, fără a suporta costuri, cu condiția să ne comunici decizia ta înainte de expirarea perioadei de retragere de 3 zile. 

Spre exemplu, dacă data începerii Programului este 25 noiembrie, ai dreptul să te retragi din contract până la data de 27 noiembrie inclusiv. 

(C) EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE 

Pentru exercitarea dreptului de retragere trebuie să informezi Furnizorul – DIGITAL ORIGINS SRL, cu sediul social în București,  Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et.3, ap. 18, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI RO31597910, adresă pentru corespondență: București, Str. Popa Petre nr. 23, sector 2, e-mail: help@profesorinonline.ro cu privire la decizia ta de a te retrage din contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail. 

În acest scop, poți folosi formularul de retragere prevăzut în Anexa la prezentul document, folosirea lui nu este însă obligatorie. 

Pentru exercitarea dreptului de retragere, te poți adresa Furnizorului prin oricare dintre următoarele modalități:

  1. Prin poștă/curier la adresa: București, Str. Popa Petre nr. 23, sector 2 (cu mențiunea expresă „În atenția Digital Origins SRL”);
  2. Prin e-mail, la oricare dintre următoarele adrese: help@profesorinonline.ro

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Dreptul de retragere va fi exercitat în mod valabil numai dacă decizia de retragere este comunicată Furnizorului înaintea expirării perioadei de 3 zile. Dacă nu-ți exerciți dreptul de retragere înăuntrul termenului de 3 zile de la data începerii Programului, ești decăzut din acest drept și nu vei putea pretinde rambursarea sumei achitate pentru Programul „Profesor în online Expres”.

(D) CONSECINȚELE RETRAGERII 

Dacă alegi să te retragi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la tine în termen de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia ta de a vă retrage din prezentul contract. Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților de a executa contractul.

Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care ți-ai exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare. În orice caz, nu ți se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. 

 

FORMULAR DE RETRAGERE 

Prezentul formular se completează, se semnează și se transmite către Furnizor numai dacă doriți să vă retrageți din contract.

Către: DIGITAL ORIGINS SRL (Furnizor), cu sediul social în București,  Str. Vedea nr. 8, bl. 92, sc. 1, et.3, ap. 18, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5777/2013, CUI 31597910, adresă pentru corespondență: București, Str. Popa Petre nr. 23, sector 2, E-mail: help@profesorinonline.ro 

 

Numele și prenumele dvs.  …………………………………………………………………………………………………………..

(se va completa cu numele persoanei care exercită dreptul de retragere)

Adresa dvs. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

(se va completa adresa persoanei care exercită dreptul de retragere). 

Adresa de e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………

(dacă optați pentru transmiterea confirmării de primire a formularului de retragere prin e-mail)

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la furnizarea următoarelor servicii/produse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(se va completa cu serviciile/produsele la care doriți să renunțați) 

Comandate la data ……………………………………………………………………… 

(se va completa cu data plasării comenzii)

 

Solicit returnarea banilor (dacă este cazul) în contul ………………………………………….………………………………………………… deschis la …………………………………………………………………., titularul contului ………………………………………………………………………………………………………

Semnătura consumatorului:

_________________________

(doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

Data: ………………………………………

Pentru a fi valabil formulat dreptul de retragere, formularul de retragere poate fi transmis Furnizorului, înainte de expirarea perioadei de retragere,  prin oricare dintre următoarele modalități:

  • Prin poștă/curier la adresa: București, Str. Popa Petre nr. 23, sector 2 (cu mențiunea expresă „În atenția Digital Origins SRL”);
  • Prin e-mail, la oricare dintre următoarele adrese: help@profesorinonline.ro